Торгівля фінансовими інструментами

Інвестиційні послуги

Інвест-фірма ТОВ “БТС Брокер”, як ліцензований учасник ринку капіталів України, пропонує своїм клієнтам якісні брокерські послуги та конкурентні комісії на фондовому ринку по купівлі продажу:

 • Акцій

 • Облігацій

 • Інших фінансових інструментів, як вітчизняних так і закордонних емітентів

Технологічне рішення для приватних інвесторів

Для наших клієнтів ми пропонуємо технологічну можливість інвестування через мобільний застосунок Bond UA

Причому відкриття брокерського рахунку здійснюється дистанційно через застосунок Bond UA в декілька кліків

Також інвест-фірма “БТС Брокер” проводить для своїх клієнтів угоди на біржовому та позабіржовому ринку через класичні розпорядження-заявки, так звана продаж/купівля цінних паперів “з голосу”

Ознайомитися з переліком документів для відкриття брокерського рахунку та тарифами можна нижче

Перелік необхідних документів для приєднання до генерального договору про надання інвестиційних послуг фізичній особі - резиденту

 • Паспорт громадянина України або паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм (або паспорт громадянина іншої держави та Посвідка на постійне/тимчасове проживання в Україні)

 • Реєстраційний номер облікової картки платника податків (або паспорт громадянина України, в якому проставлено відмітку про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, чи номер паспорта із записом про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії)

 • Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання або Довідка про реєстрацію місця проживання особи (Ф-13) або Довідка про реєстрацію місця перебування особи (Ф-14) (додається у випадку якщо фізична особа має паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм)

 • Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності)

 • Виписка або Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (для фізичних осіб-підприємців)

 • Довідка з банку про відкриття поточного рахунку

 • Опитувальник, заповнений відповідно до вимог інвестиційної фірми

Документи для ознайомлення

Переглянути

Перелік необхідних документів для приєднання до генерального договору про надання інвестиційних послуг юридичній особі - резиденту

 • Зареєстрований установчий документ та інформація про код доступу (Опис) до результатів надання адміністративних послуг. (Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають. У разі якщо юридична особа діє на підставі модельного статуту, подається копія рішення про її створення, яке підписується усіма засновниками/рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про перехід на діяльність на підставі модельного статуту з доданням копій змін до нього (у разі їх внесення) або інформація про код доступу до результатів надання адміністративних послуг)

 • Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

 • Документи, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності (протокол, наказ)

 • Довіреність (якщо від імені юридичної особи діє особа за довіреністю)

 • Копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру директора та уповноваженої особи (завірені підписом власника)

 • Оригінал або копія документа, що містить інформацію щодо реквізитів банківського рахунку реквізитів банківського рахунку

 • Схематичне зображення структури власності

 • Фінансова звітність за останній податковий період

 • Ліцензії (за наявності)

 • Опитувальник юридичної особи для проведення ідентифікації

 • Інші документи та інформацію, необхідні для перевірки відповідно до вимог підпункту 69.8.2 пункту 69.8 статті 69 Податкового Кодексу України статусу податкового резидентства юридичної особи та податкового резидентства її кінцевих бенефіціарних власників. Такими документами можуть бути, зокрема, але не винятково: для юридичної особи-резидента: довідка або сертифікат про сплату податків в іноземній країні, тощо; для фізичної особи - кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи-резидента: паспорт громадянина України або іншої країни; посвідка на постійне або тимчасове проживання в Україні або інших країнах; імміграційні картки; довідки з прикордонних служб України та інших країн; паспорт для виїзду за кордон, в якому містяться відмітки про перетину кордону України та кордонів інших країн; відомості про нараховані доходи та утримані податки в Україні та інших країнах; документи, які підтверджують реєстрацію фізичної особи як суб’єкта господарювання або самозайнятою особою в Україні або інших країнах

Документи для ознайомлення

Переглянути

Веб опитувальник

Для зручності процесу приєднання ми підготували веб форму опитувальника

Заповнити веб форму