Шановний клієнте!

ТОВ «БТС БРОКЕР» повідомляє, що з 01 березня 2020 року будуть змінені тарифи на депозитарне обслуговування. Така необхідність пов’язана з підвищенням тарифів для депозитарних установ Центральним депозитарієм, а також перевищенням витрат депозитарної установи над фактичною собівартістю депозитарних послуг.
Як і раніше, за більшістю депозитарних операцій тариф не буде нараховуватися щодо цінних паперів, які є предметом брокерських договорів укладених за участю ТОВ «БТС БРОКЕР».
Також, буде встановлено новий додатковий тариф за обробку кожного розпорядження на проведення облікових операцій на паперовому носії у розмірі 200 грн. Цей тариф не буде застосовуватись у випадку складання розпорядження у формі електронного документа, на який накладено електронний цифровий підпис розпорядника рахунку у цінних паперах. У разі якщо депонентом або керуючим рахунком є юридична особа, додатково накладається електронний цифровий підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки юридичної особи.
З метою підвищення оперативності, якості обслуговування, та оптимізації операційних витрат ми наполегливо рекомендуємо відмовитись від використання документів на паперовому носії та реалізувати можливості дистанційної взаємодії з нами за допомогою сервісів електронного документообігу (наприклад https://paperless.com.ua/ або https://vchasno.ua/).
З новими тарифами депозитарної установи ТОВ «БТС БРОКЕР» на депозитарне обслуговування можна ознайомитись за посиланням https://btc-broker.com/depo/

Сподіваємося на ваше розуміння ситуації.