Оподаткуваня інвестицйного доходу

Щодо оподаткування інвестиційного прибутку та процентів отриманих від ОВДП

Щодо оподаткування ПДФО.
З 01.01.2017 до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема:

  •  сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на державні цінні папери, емітовані центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (п.п. 165.1.2 п. 165.1 ст. 165 ПКУ);
  • інвестиційний прибуток від операцій з державними цінними паперами, емітованими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, з урахуванням курсових різниць (п.п. 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 ПКУ).

Отже, з 01.01.2017 до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається дохід, отриманий фізичною особою – резидентом у вигляді процентів, що нараховані на облігації внутрішніх державних позик, емітовані Міністерством фінансів України, та інвестиційного прибутку від операцій з цими паперами, тобто не оподатковується податком на доходи фізичних осіб.

Щодо оподаткування ВЗ (військовим збором).

Доходи, визначені ст. 163 ПКУ, є об’єктом оподаткування військовим збором, зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід.
Відповідно до пп. 1.7 п. 16 1 підрозділу 10 розділу XX ПКУ звільняються від оподаткування військовим збором доходи, що згідно з розділом IV ПКУ, зокрема не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб, крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2 та 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 ПКУ.
Нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ, за ставкою 1,5 %.
Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника, зобов’язаний утримувати військовий збір із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку збору 1,5 відсотка (пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 ПКУ).
Водночас, якщо згідно з нормами розділу IV ПКУ окремі види оподатковуваних доходів (прибутків) не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але не є звільненими від оподаткування, платник податку зобов’язаний самостійно включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну декларацію з цього податку (пп. 168.1.3 п. 168.1 ст. 168 ПКУ).
Отже, сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на облігації внутрішніх державних позик, емітовані Міністерством фінансів України, та інвестиційного прибутку від операцій з цими паперами, є об’єктом оподаткування військовим збором. При цьому податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування.
Разом з тим для цілей оподаткування зазначеного інвестиційного прибутку за результатами звітного календарного року платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію, в якій має відобразити загальний фінансовий результат (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток), отриманий протягом такого звітного року.

Приклад розрахунку.

В 01 вересня 2018 року клієнт придбав ОВДП серії UA4000195663 з датою погашення 28.11.2018 р. у кількості 100 шт. по ціні 99.00 грн., всього на суму 99 000.00 грн. При цьому витрати на відкриття рахунку у цінних паперах коштували 250 грн., комісія брокера за реєстрацію угоди – 500.00 грн. Витрати на ведення рахунку за період з вересня по листопад склали 300 грн. Сума до погашення ОВДП складає 110 000.00 грн. та комісія брокера при погашенні купона складає 500 грн.
До розрахунку бази оподаткування інвестиційного доходу включається інвестиційних прибуток, що визначається як різниця між інвестиційними доходами та витратами на їх придбання. Витрати на зберігання ОВДП на рахунку у цінних паперах не враховуються при розрахунку інвестиційного доходу та включаються до поточних витрат платника податку.
Доходи від операцій з інвестиційними активами складає 110 000.00 грн. (сума отримана Клієнтом як процентні доходи у вигляді купона та дохід від продажу).
Витрати від операцій з інвестиційними активами складають 100 000.00 грн. (витрати на придбання ОВДП 99 000.00 грн. та комісійні при придбанні та продажу 1 000 грн.)
Фінансовий результат (інвестиційний прибуток) складає 10 000.00 грн.
Військовий збір = 10 000.00 х 1.5 % = 150.00 грн.
Чистий фінансовий результат від операції складає 9 550.00 грн. (110 000.00 – 99 000.00 – 300.00 – 500.00 – 500.00 -150.00).
Отримані доходи (інвестиційний прибуток або інвестиційний збиток) підлягають декларуванні шляхом подачі декларації про майновий стан та доходи фізичної особи у строк до 1 травня наступного за звітним року. Строк сплати зобов’язання з військового збору – до 1 серпня наступного за звітним року. Якщо військовий збір був утриманим брокером при виплаті доходу, то це необхідно вказувати у декларації та додати копію довідки брокера про нарахування та утримання податку.