ТОВ БТС Брокер продовжує працювати

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондовому ринку) на позачерговому засіданні 24 лютого прийняла низку таких рішень: • тимчасово з 11:00 24 лютого 2022 року зупинити обіг всіх цінних паперів, а також проведення операцій в системі депозитарного обліку, окрім проведення операцій необхідних для здійснення:a. Національним банком монетарної та грошово-кредитної політики;b. Міністерством фінансів операцій з обслуговування державного боргу. • Депозитарним установам, яким Національним депозитарієм відкрито агреговані рахунки, забезпечити передання інформації з баз даних до Національного депозитарію України для забезпечення його подальшого резервного копіювання та зберігання.ТОВ БТС БРОКЕР продовжує працювати.Телефони для зв’язку: 0674525311, 0509505356