Послуги

Операція РЕПО. Простими словами

Як вже зазначалося раніше - за своєю економічною суттю операція РЕПО — це кредитна операція, в якій цінні папери використовуються як забезпечення

Основні параметри за операціями РЕПО:

Для учасника, який надає кошти або цінні папери в рамках операції РЕПО, фінансовим результатом є різниця між сумою першої та другої частини угоди, що залежить від відсоткової ставки (вираженої у відсотках річних), а також від строку між виконанням першої та другої частин угоди (тобто аналог банківського кредиту - взяли кредит/погасили кредит або надали кредитні кошти/повернули вам кредитні кошти).

Сторона, що надає свої кошти або цінні папери, погоджується на ризик невиконання другої частини угоди РЕПО іншою стороною у разі значної зміни ринкової ціни на папери, надані у РЕПО або одержані як застава. Тому, зазвичай цінні папери беруться як застава за ціною нижче поточної ринкової вартості на день укладання угоди РЕПО, а у разі надання цінних паперів їх ціна в першій частині угоди РЕПО приймається трохи вище поточної ринкової вартості. Різниця між вартістю одного цінного паперу в першій частині угоди РЕПО та поточною ринковою ціною називається "поправкою до ціни".

Переваги РЕПО:

  • Вища дохідність за короткотермінові банківські депозити

  • На відміну від банківських депозитів можливість розміщення коштів на короткий період — від тижня

  • Застава під надання коштів може бути у вигляді ОВДП або інших надійних цінних паперів

  • Відсутність податку на доходи фізичних осіб при роботі з ОВДП

  • Технологічність — можливість виконання операції РЕПО через Торгову систему біржі

  • Фондова біржа забезпечує виконання принципу "поставка проти платежу"

  • Після завершення першої або другої частини операції обидві сторони можуть негайно використовувати отриманий актив для участі в біржових торгах

Якщо у Вас є питання з приводу операцій РЕПО зверніться до нас за контактами та наші спеціалісти проконсультують Вас.